Angèle voor Borstvoeding

Kwaliteit

Mijn naam is Angèle van Kerkhof

Ik ben lid van de lactatiekundige beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van lactatiekundigen NVL onder lidnummer 399-70617

Ik ben IBCLC gecertificeerd lactatiekundige. Dit is een internationale kwalificatie: International Board Certified Lactation Consultant. Mijn registratienummer is IBCLC L34085

Kamer van Koophandelnummer is 64450945

Ik hou mij aan de WHO gedragscode. De WHO code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekend dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese  wet- en regelgeving.

Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

 De WHO-code wil;

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

De Algemene Voorwaarden voor de lactatiekundige praktijk zoals opgesteld door de NVL vind je op de site van de NVL

Een klachtenregeling volgens de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is geregeld via onze beroepsvereniging NVL en daarnaast via mijn lidmaatschap bij klachtenportaal Zorg. Zie klachtenprocedure NVL en ook Klachtenportaal Zorg. Klantnummer 3254

Wat betreft privacy geldt de AVG verordening

Een huisbezoek is altijd advies op maat, duurt meestal 1.5 uur. Met daarbij een kort verslagje/samenvatting van mijn advisering. Na het huisbezoek bestaat de mogelijkheid om nog een paar keer contact hebben.  

 

Een uitgebreide beschrijving van het beroep IBCLC is te vinden in het beroepsprofiel van de NVL