Angèle voor Borstvoeding

                                   Lactatiekundige | Verpleegkundig babyconsulent | Trainer baby-peuter massage mét yoga | Draagdoek consulent | Trainer Dunstan babytaal


Mijn naam is Angèle van Kerkhof. Ik heb 2 volwassen kinderen. Beide kinderen heb ik lang borstvoeding mogen geven al ging dat zeker niet vanzelf. Onze zoon werd pre-en dysmatuur geboren en daardoor werd borstvoeding geven niet vanzelf sprekend. Zo ben ik als moeder & verpleegkundige in contact gekomen met lactatiekundige zorg.

Als het anders gaat dan verwacht verandert er veel. Om ouders nog beter te kunnen begeleiden in het intieme contact en een goede hechting met hun kind, ging ik mij specialiseren en volgde ik meerdere opleidingen. Na al die jaren blijft het uniek en bijzonder.

Prachtig is het om kersverse ouders te mogen begeleiden.

Het gaat immers niet altijd vanzelf!Kwaliteit:

Ik ben lid van de lactatiekundige beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van lactatiekundigen NVL onder lidnummer 399-70617

Ik ben IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) gecertificeerd lactatiekundige. Mijn registratienummer is IBCLC L34085

Kamer van Koophandelnummer is 64450945

Ik hou mij aan de WHO gedragscode. (de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.) 

Ouders mogen zelf een keuze kunnen maken over de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese  wet- en regelgeving.

Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

 De WHO-code wil;

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

De Algemene Voorwaarden voor de lactatiekundige praktijk zoals opgesteld door de NVL vind je op de site van de NVL.

Een klachtenregeling volgens de wet WKKGZ (Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) is geregeld via onze beroepsvereniging NVL en daarnaast via mijn lidmaatschap bij klachtenportaal Zorg. Zie klachtenprocedure NVL en ook Klachtenportaal Zorg. Klantnummer 3254.

Met betrekking tot de privacy is de AVG verordening van toepassing.

Een uitgebreide beschrijving van het beroep IBCLC is te vinden in het beroepsprofiel van de NVL.